สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 1 - แนะนำให้รู้จัก SCADA



SCADA ย่อมาจากคำว่า (Supervisory Control and Data Acquisition การควบคุมกำกับดูแลและเก็บข้อมูล) ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ในการควบคุมและเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ต่างๆในระบบอุตสาหรรม ซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญ ได้แก่
  • Control Client ส่วนที่ใช้ในการควบคุมและสั่งการ

  • Alarm แสดงผลสัญญาณเตือนในรูปแบบต่างๆ


  • Trend เก็บค่ากราฟเพื่อบ่งชี้หรือวิเคราะห์


  • Report สร้างเอกสารรายงานเพื่อสรุปข้อมูล


  • I/O Device ส่วนติดต่อกับอุปกรณ์ เช่น PLC


ในตอนท้ายมีวิดีโอแสดงการใช้งาน Vijeo Citect เบิ้องต้น สามารถรับชมกันได้ครับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้