สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 16 - Super Genies

เริ่มจากไปที่ MyPage


ไปที่ File -> Newเลือก  Super Genie


คลิกขวาแล้วเลือก Page Properties


ไปที่ View Area จากนั้นปรับความกว้างความยาวตามต้องการ


นำปุ่มควบคุมจากหน้า MyPage มาวางในหน้า Super Genie


ไปที่แถบเครื่องมือแล้วเลือก Button เพื่อสร้างปุ่มสำหรับปิดหน้าจอ


นำปุ่มมาวางตรงมุมขวาดังรูป และเลือก Type เป็น Symbol จากนั้นกด Set


ไปที่ icons -> clos2


ไที่แท็บ Input ใส่ Up command เป็น WinFree() หมายถึงให้ทำการปิดหน้าจอปัจจุบัน


ไปที่ปุ่ม Manual ระบุ Up command เป็น ?PUMP_MODE? = 0


ไปที่ปุ่ม Auto ระบุ Up Command เป็น ?PUMP_MODE? = 1


ไปที่หลอดไฟ Manual ระบุ ON Symbol when เป็น ?PUMP_MODE? = 0


ไปที่หลอดไฟ Auto ระบุ ON Symbol when เป็น ?PUMP_MODE? = 1


ไปที่หลอดไฟ On/Off ระบุ Up command เป็น Toggle(?PUMP_CMD?)


แล้วไปที่แท็บ Access -> Disable ระบุ Disable When เป็น ?PUMP_MODE? = 1


ไปที่หลอดไฟ On/Off ระบุ ON Symbol when เป็น ?PUMP_CMD?


แล้วไปที่แท็บ Access -> Disable ระบุ Disable When เป็น ?PUMP_MODE? = 1


ไปที่แถบเครื่องมือเลือก Text


นำ Text มาวางด้านบนดังรูป จากนั้นให้เลือก Display Value -> String เป็น ?PUMP_TITLE?


จากนั้นไปที่ File -> Properties


ไปที่แท็บ Associations แล้วระบุในช่องName เป็น PUMP_MODE, PUMP_CMD, PUMP_TITLE


Save As เลือก Library MyGenie แล้วตั้งชื่อเป็น !MySuperGenie (การนำหน้าชื่อไฟล์ด้วย ! จะเป็นการซ่อนการแสดงผของหน้านั้นในหน้าจอปกติ) จากนั้กด OK


จะมีหน้าต่างเตือนว่าให้ Update Page หลังจากการแก้ไข Super Genie


ไปที่ File -> New


เลือก Genie


นำสัญลักษณ์ปั้มจาก MyPage มาวางในหน้า Genie


ดับเบิลคลิกที่ปั้มแล้วเลือก Appearance -> General ระบุ ON symbol when เป็น %PUMP_CMD%


ไปที่แท็บ Input จากนั้นระบุ Up command เป็น

AssMetadata(-2, -2);
WinNewAt("!MySuperGenie", 100, 200, 877, "Cluster1");


ไปที่แท็บ Metadata ให้ระบุค่า Name และ Value ดังนี้

PUMP_MODE   %PUMP_MODE%
PUMP_CMD     %PUMP_CMD%
PUMP_TITLE   %PUMP_TITLE%


ไปที่ Edit -> Attach Super Genies... เพื่อผูก Super Genie เข้ากับ Genie


คลิกที่ Add


เลือก Super Genie ที่สร้างไว้


จากนั้นกด OK


Save As เลือก Library MyGenie ตั้งชื่อไฟล์ว่า MyPump2


กลับไปที่หน้า MyPage แล้วไปที่แถบเครื่องมือเลือก Paste Genie


เลือก MyPump2


ระบุข้อมูลดังภาพ (การส่งค่าข้อความไปยัง Super Genie ให้ครอบข้อมูลด้วยเครื่องหมาย ')


จากนั้นวางตำแหน่ง Genie ตามความเหมาะสม


เมื่อเสร็จแล้วให้ Save และไปที่ Tools เลือก Update Pages


Compile -> Run จะเห็นว่าเมื่อคลิกที่ Genie จะทำการเรียกหน้า Super Genie ขึ้นมาซึ่งสามารถควบคุมการทำงานของปั้มได้


รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถรับชมได้ที่วิดีโอด้านล่างครับ


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 1 - แนะนำให้รู้จัก SCADA