ประวัติของ PLC

PLC หรือ Programmable Logic Controller เป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนสำคัญในระบบการควบคุมทางอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก บทความนี้จะกล่าวถึงว่า PLC มีที่มาอย่างไร


ก่อนจะมาเป็น PLC
ก่อนที่จะมีการนำ PLC มาใช้ วงจรควบคุมสมัยก่อนจะใช้รีเลย์ในการสั่งให้อุปกรณ์ทำงานตามต้องการแต่การใช้รเลย์ก็มีข้อจำกัด เช่น วงจรจะมีขนาดใหญ่ตามความซับซ้อนของวงจร การซ่อมบำรุงทำได้ลำบาก จึงเกืดการคิดหสวิธีใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้


ประวัติของ PLC
PLC กำเนิดขึ้นมาในปี ค.ศ. 1968 เมื่อทาง GM ต้องการอุปกรณ์ที่ทำมาใช้เป็นมาตรฐานในการผลิต ซึ่ง นายดิค มอร์เลย์ (Dick Morley)ได้เสนอ PLC ตัวแรกขึ้นมา คือ 084 (ชื่อเรียกมาจากรหัสของตัวต้นแบบ) ซึ่งในปีถัดมาได้สร้าง PLC ตัวแรกขึ้นมา คือ Modicon 084 ซึ่งมีการนำไปใช้งานอย่างแพร่หลาย 


PLC ในปัจจุบัน
นับตั้งแต่มี PLC ตัวแรกขึ้นมาจนถึงวันนี้ PLC มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างมากมาย เช่น รองรับสัญญาณ Analog รองรับการเขียนได้หลายภาษา มี Protocol เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก มี Web Server ในตัว เป็นต้น ซึ่งกล่าวได้ว่า PLC จะพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อตอบสนองความต้องการต่างๆในระบบอุตสาหกรรม

สุดท้ายนี้มีวิดีโอประวัติของ PLC ว่าเริ่มมาจากอดีตถึงปัจจุบันว่ามีที่มาอย่างไร


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 1 - แนะนำให้รู้จัก SCADA