สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 3 - สัญลักษณ์และเทมเพลต

เริ่มจากไปที่ Project Explorer -> View -> Show System Projects


คลิกขวาที่โปรเจค SxW_Style_Include แล้วเลือก Copy Project To...


เลือก To -> New Project ในช่อง Name ให้ตั้งชื่อ My_Style_Include


เมื่อกด OK จะมีหน้าต่างให้ยืนยันการ Copy Project ให้คลิก Yes


คลิกขวาที่โรเจคที่าร้างขึ้นใม่แล้วเลือก Project Properties


แก้ Descirption กับ Project ID ไม่ให้ซ้ำกับโปรเจคอื่น


เข้าไปที่ C:\ProgramData\Schneider Electric\Vijeo Citect 7.50\User\My_Style_Include จากนั้นให้ Copy File 3 ไฟล์ (sxw_style_1.ctt, sxw_style_1.frm, sxw_style_1.TMP ) ตามภาพ


สร้างโฟลเดอร์เพื่อเก็บไฟล์ชั่วคราวแล้วให้เปลี่ยนชื่อไฟล์ให้เป็น my_style_1.ctt, my_style_1.frm, my_style_1.TMP 


ให้คัดลอกไฟล์ที่สร้างมาใหม่มาวางในโฟลเดอร์เดิมอีกครั้ง


ขั้นตอนการใส่โลโก้ใน Vijeo Citect เริ่มจากสร้างไฟล์โลโก้ก่อน (jpg, png)


ไปที่ Graphic Editor แล้วคลิกที่ New


เลือกที่ Symbol


ลากไฟล์โลโก้มาปล่อยในหน้า Symbol


แล้ว Save As


คลิกที่ New เพื่อสร้าง Library ใหม่


ตั้งชื่อ Library


ตั้งชื่อไฟล์ในช่องซ้ายมือ จากนั้นคลิก OKจากนั้นนำไฟล์โลโก้ที่สร้างไว้มาใส่ในเทมเพลต โดยไปที่ Graphic Editor แล้วคลิกที่ Open


 เลือก Style เป็น my_style_1 แล้วเลือก Template เป็น normal


ดับเบิลคลิกที่มุมซ้ายบน


คลิกที่ Set เพื่อใส่โลโก้ใหม่

ไปที่ Library ที่สร้างไฟล์โลโก้ไว้ จากนั้นคลิก OK


แทนที่ชื่อโลโก้เก่าด้วยไฟล์โลโก้ที่ทำมา


เมื่อทำเสร็จโลโก้จะเปลี่ยนเป็นแบบที่เพิ่มลงไป


คลิก Save  เพื่อบันทึกไฟล์


จะมีหน้าต่างเตือนว่าให้ Update Page ให้คลิก OK


การแก้ไขเทมเพลตให้แก้ไขตามรูปด้านล่าง โดยไม่ต้องแก้หน้า blank กับ poppa


คลิกขวาบริเวณที่ว่างจากนั้นเลือก Page Propertiesเปลี่ยน style จาก sxw_style_1 เป็น my_style_1 .ในหน้าของ rightpanel HD768 ให้แก้ไข View area ตามภาพ(Width = 239, Height = 656)


ในกรณี rightpanel  HD1080 ให้แก้ View area ตามภาพ(Width = 251, Height = 936)


เมื่อแก้เสร็จให้ดับเบิลคลิกที่ว่างด้านขวาแล้วแก้ไข EquipSymLib เป็น %EquipSymLib%
โดยเริ่มจาก alarm, databrowse, disabled, soe, summary


จากนั้นแก้ EquipSymLib เป็น %EquipSymLib=Equipment%
ในหน้า doublepa, eventspcxrs, file, file_html, file_rtf, hardware, meanmeanchart, rangechart, singlepa, spccpk, spcpareto, spcxrschart, standardchart


เมื่อทำของ HD768 เสร็จให้แก้ไข HD1080 ต่อโดยใช้วิธีเดียวกัน
ต่อไปแก้ไขหน้า Startup โดยไปที่ Page แล้วดับเบิลคลิกที่ไฟล์ SxW_Style_Startup


จากนั้นคลิกขวาในบริเวณที่ว่างแล้วเลือก Page Properties


เปลี่ยน Style เป็น my_style_1


ดับเบิลคลิกด้านขวาแล้วแก้ไข EquipSymLib เป็น Equipment


Save As My_Style_Startup แล้วลบ SxW_Style_Startup


แก้ไข Default โดยไปที่ Graphic Builder -> Files -> Defaults


เปลี่ยน Style เป็น my_style_1 Resolution เป็น HD768


เมื่อแก้ไขเสร็จให้ไปที่ Graphic Editor -> Tools  -> Update Pages


ตอนท้ายของบทความนี้มีวิดีโอยู่สามารถรับชมได้ครับ
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 1 - แนะนำให้รู้จัก SCADA