สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 4 - Starter Project

ก่อนเข้าตอนที่ 4 ขอแก้ไขในส่วนตอนที่ 3 ครับ เริ่มจากไปที่ My_Style_Include -> Graphics -> Templates -> my_style_1 -> HD768 -> singlepa(with titlebar)


จากนั้นดับเบิลคลิกด้านขวาในส่วนที่ว่างแล้วพิพพ์ %EquipSymLib=Equiment% ลงในช่อง EquipSymLib


จากนั้นไปที่ My_Style_Include -> Graphics -> Pages -> SxW_Style_Startup


จากนั้นให้คัดลอกข้อความที่อยู่ในช่อง EquipSymLib


แล้วคลิกขวาเลือก Page Properties จากนั้นเปลี่ยน Style เป็น my_style_1 แล้วกด OK


จากนั้นนำข้อความ Equipment มาใส่ในช่อง EquipSymLib


ขั้นตอนการสร้าง Starter Project
เริ่มจากไปที่ Citect Explorer แล้วคลิกขวาที่ My Projects แล้วเลือก New Project


ตั้งชื่อไฟล์เป็น  My_Style_1_HD768_titlebar แล้วเลือก Starter Project เป็น SxW_Style_1_HD768_titlebar


ไปที่ Project Editor -> System -> Include Projects


เปลี่ยน Project จาก SxW_Style_Include เป็น My_Style_Include


แก้ไขข้อมูลตาหน้าต่างๆใน Page


จากนั้นให้ทำเหมือนตอนที่แล้ว คือ ไปที่ Page Properties


แล้วเลี่ยน Style เป็น my_style_1 ทุกหน้า


จากนั้นนำข้อความในแต่ละหน้ามาใส่ในช่อง EquipSymLib โดยแบ่งการแก้ไขเป็น 3 กุล่ม
1. Alarm, Disable, SOE


 2. Hardware, HTML, Process Analyst, Startup


3. Variable Tags, Manual Override, Control Inhibit


จากนั้นไปที่ Graphic Editor -> File -> Defaults


เปลี่ยน Style จาก sxw_style_1 เป็น my_style_1


ขั้นตอนการ Backup
ไปที่ Citect Explorer คลิกขวาที่ My_Style_1_HD768_titlebar แล้วเลือก Backup


เลิอกเครื่องหมายถูกหน้าช่อง Save Included Projects เพื่อให้รวม Include Project (ในที่นี้คือ My_Style_Include)


เมื่อ Backup เสร็จจะได้ไฟล์นามสกุล .ctz มาและขึ้นหน้าต่างว่า Backup Complete


จากนั้นให้ลบไฟล์ My_Style_1_HD768_titlebar กับ My_Style_Include ออกแล้วคลิกขวาที่ My Projects เลือก Restore


ให้ทำการ Browse หาไฟล์ .ctz ที่ Backup ไว้จากนั้นเลือกเครื่องหมายถูกหน้าช่อง My_Style_Include แล้วเลือก New Project ตั้งชื่อไฟล์จากนั้นคลิก OK


จะมีกล่องข้อความยืนยันคลิก Yes


เมื่อ Restore เสร็จจะมีหน้าต่างขึ้นมาว่า Restore Complete


การนำ Starter Project มาใช้
คัดลอกไฟล์ My_Style_1_HD768_titlebar.ctz ที่ Backup ไปวางในโฟลเดอร์ C:\ProgramData\Schneider Electric\Vijeo Citect 7.50\Starter


คลิกขวาที่ My Projects เลือก New Project


ตั้งชื่อโปรเจค จะสังเกตได้ว่าในช่อง Starter Project จะมี My_Style_1 ขึ้นมาให้เลือกใช้แล้ว


ตอนท้ายมีขั้นตอนการทำเป็นวิดีโอสามารถรับชมได้ครับ


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 1 - แนะนำให้รู้จัก SCADA