สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 2 - การติดตั้งซอฟต์แวร์

เข้าไปที่ https://www.citect.schneider-electric.com/ ถ้ายังไม่มี Username ให้สมัครตามรูป


กรอกรายละเอียดให้ครบจากนั้น Log in เข้าไปยังเวบแล้วคลิกที่ Citect SCADA


จากนั้นเลือก Software & Driver


จากนั้นคลิกที่ Product Downloads


แล้วดาวน์โหลดไฟล์ Zip กับ Service Pack 1


ย้อนกลับมาหน้าที่แล้วจากนั้นคลิก Service Packs


 จากนั้นดาวน์โหลด Serviec Pack 1 Patch 6


ก่อนติดตั้ง Vijeo Citect ต้องติดตั้ง Microsoft Office ก่อน จากนั้นแตกไฟล์ VijeoCitect2015 แล้วคลิกที่ Launch.exe


เลือก Vijeo Citect 2015 แล้วคลิก Next


คลิก Next


คลิก Next


คลิก I accept ... แล้วคลิก Next


คลิก All Core Components แล้วคลิก Next


เลือกรายการตามรูปแล้วคลิก Next


เลือก Project Documentation แล้วคลิก Next


เลือก DBF Add-in for Excel จากนั้นคลิก Next


คลิก Yes เพื่อให้ปรับแต่ง Firewall แล้วคลิก Next


คลิก Next


คลิก Next


คลิก Install


คลิก Install


คลิก Select All แล้วคลิก Next


คลิก Next


คลิก Yes


คลิก Next


คลิก Finish


คลิก Exit Installer แล้วคลิก Next


ต่อไปให้แตกไฟล์ VijeoCitect 2015 Service Pack 1 แล้วเปิดไฟล์ VijeoCitect 2015 SP1 


คลิก Next


คลิก Next


คลิก I accept ... แล้วคลิก Next


เลือกตามภาพจากนั้นคลิก Next


คลิก Install


คลิก Finish


จากนั้นให้แตกไฟล์ VijeoCitect 2015 Service Pack 1 Patch 6 แล้วเปิดไฟล์ VijeoCitect 2015 Service Pack 1 Patch 6 


คลิก Update


คลิก Finish


ตอนท้ายมีวิดีโอสอนการติดตั้ง Vijeo Citect สามารถรับชมได้ครับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 1 - แนะนำให้รู้จัก SCADA