สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 10 - Text และ Number

เปิดหน้า MyPage จากตอนทีแล้ว จากนั้นไปที่แถบเครื่องมือ แล้วเลือกเครื่องมือ Text ตามภาพพิมพ์ข้อความแล้วนำมาวางบนแถบ Level


ปรับแต่ง Font ตามต้องการ


ไปที่แถบเครื่องมือเลือกเครื่องมือ Number


วาง Number ไว้ใต้แถบ Level


แก้ไขขนาดและลักษณะได้ตามต้องการ


ไปที่แถบ Display Value เลือก Type เป็น Numeric ระบุช่อง expression เป็น BLD_PUMP_001_SPEED


ไปที่แท็บ Input แล้วเลือก Keyboard Command ให้ระบุ Key Sequence เป็น ### ENTER และระบุช่อง Command เป็น BLD_PUMP_001_SPEED = Arg1 ซึ่งหมายความว่า เพื่อพิมพ์ตัวเลข 3 ตำแหน่งแล้วตามด้วยปุ่ม ENTER แล้วค่า Tag จะเท่ากับค่าที่พิมพ์ไว้ 


Save - Compile -> Run จะสังเกตได้ว่าค่าตัวเลขสัมพันธ์กับระดับความสูงของแถบ Level


จากนั้นให้นำเมาส์ไปชี้ตรงตัวเลขให้ขึ้นกรอบสีขาว คลิกแล้วพิพม์ตัวเลขไม่เกิน 3 ตัวแล้วกดปุ่ม ENTER


ค่าของ Tag และระดับจะเปลี่ยนไปตามค่าที่พิมพ์ไว้


รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถรับชมที่วิดีโอด้านล่างครับ


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 1 - แนะนำให้รู้จัก SCADA