สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 11 - Animated Symbol และ Pipe

เปิดหน้า MyPage แล้วไที่แถบเครื่องมือแล้วเลือก Symbol Set แล้วไปวางในหน้าจอ


ดับเบิลคลิกแล้วเลือก OFF Symbol แล้วคลิกที่ Set


ไปที่ Library pumps_base_xlarge แล้วเลือก Symbol left_grey


 ไปที่ ON Symbol แล้วคลิกที่ Set


ไปที่ Library pumps_base_xlarge แล้วเลือก Symbol left_green


ระบุในช่อง ON Symbol When เป็น BLD_PUMP_001_CMD


ต่อไปให้ทำการวางสัญลักษณ์โดยไปที่แถบเครื่องมือเลือก Paste Symbol


ไปที่ Library tanks_cylindrical และเลือก Symbol เป็น tank_wide_large


ไปที่ Library tanks_cyl_conb_30 และเลือก Symbol เป็น tank_large


ไปที่แถบเครื่องมือ แล้วเลือก Pipe เพื่อนำมาวาดท่อ


วาด Pipe ให้ได้ดังรูป โดลสามารถลากตามแนวได้โดยการกด Ctrl ค้างไว้


เมื่อวางเสร็จให้คลิกที่สัญลักษณ์ทั้ง 3 ตัว ให้เลือก Bring to Front


เมื่อทำเสร็จจะได้ผลดังรูป


ดับเบิลคลิกที่ Pipe แล้วเลือกที่ Fill -> Color -> On Symbol When เป็น BLD_PUMP_001_CMD ให้ืำแบนี้ทั้ง 2 เส้น


Save -> Compile -> Run แล้วลองกดปุ่ม On/Off สีของ Pump และ Pipe จะเปลี่ยนสีตามคำสั่งที่กดไป


รายละเอียดเพิ่มเติมตามวิดีโอด้านล่างนี้ครับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 1 - แนะนำให้รู้จัก SCADA