สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 14 - Accumulator and SPC

ตอนนี้จะเป็นการสร้าง Accumualtor และ SPC

Accumulator
Accumulator คือ การเก็บค่าสะสมต่างๆ เช่น ชั่วโมงการทำงาน จำนวนการเริ่มต้น ค่าผลรวม เป็นต้น


เริ่มจากไปที่ Variable Tag แล้วสร้าง Tag 3 อันขึ้นมา


BLD_PUMP_001_RUNTIME

 BLD_PUMP_001_START

 BLD_PUMP_001_TOTAL

จากนั้นไปที่ System -> Accumulators


ตั้งค่า Accumulators ตามภาพ โดย Totalize Inc จำนวนที่ต้องให้เพิ่มครั้งละเท่าไหร่ต่อการนับค่า


ไปที่หน้า MyPage แล้วสร้าง Text และ Number ตามภาพ


 ตรง Number ให้ระบุ Display Value เป็น BLD_PUMP_001_RUNTIME
 , BLD_PUMP_001_START, BLD_PUMP_001_TOTAL ตามลำดับ


Save -> Compile -> Run แล้วให้สั่ง On Pump1 เป็นเวลา 1 นาทีจะเห็นว่าค่า Accumulator จะเปลี่ยนแปลงไป


SPC (Statistical Process Control)
SPC เป็นกราฟทางสถิติที่วิเคราะห์แนวโน้มของข้อมูล


เริ่มจากไปที่ Tags -> SPC Tags


สร้าง SPC Tag ดังรูป โดยในช่อง Expression จะระบุค่า เป็น 50 + RAND(40) ซึ่งจะได้ค่าสุ่มตั้งแต่ 50 - 90 เพื่อใช้ในการจำลองการแกว่งของตัวแปร 


ไปที่ File -> New


เลือก Page


เลือก Template เป็น spcxrschart จากนั้นกดปุ่ม OK


ดับเบิลคลิกที่กราฟและระบุ SPC Tag เป็น BLD_PUMP_001_SPC


Save As ตั้งชื่อหน้าเป็น TestSPC


กลับไปที่ Project Editor -> System -> Menu Configuration


ตั้งค่าเมนูดังรูปเพื่อให้แสดงชื่อหน้าในกลุ่ม Trends


Compile -> Run แล้วไปที่เมนูด้านขวามือแล้วเลทอก Trends -> TestSPC 


เมื่อเข้ามาหน้า TestSPC จะเห็นว่ากราฟเริ่มเก็บการเปลี่ยนแปลงของ SPC Tag ที่ระบุไว้


รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถรับชมได้ที่วิดีโอด้านล่างครับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 1 - แนะนำให้รู้จัก SCADA