สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 15 - Genies

เริ่มจากไปที่หน้า MyPage


คลิก New


เลือก Genie


Copy รูปปั้มจากหน้า MyPage มาวางในหน้า Genie


Copy ปุ่มควบคุมจากหน้า MyPage มาวางในหน้า Genie


ดับเบิลคลิกที่รูปปั้มแล้วระบุ On Symbol when เป็น %PUMP_CMD%


ตั้งค่าปุ่ม Manual ในส่วน Input เป็น %PUMP_MODE% = 0


ตั้งค่าปุ่ม Auto ในส่วน Input เป็น %PUMP_MODE% = 1


ตั้งค่าปุ่ม On/Off ในส่วน Access เป็น %PUMP_MODE% = 1


ตั้งค่าปุ่ม On/Off ในส่วน Input เป็น Toggle(%PUMP_CMD%)


สร้าง Text วางด้านบนของรูปป้ั้มแล้วตั้งค่า Display Value ในส่วน String เป็น %PUMP_TITLE%


ไปที่แถบเครื่องมือเลือก Symbol Set


นำสัญลักษณ์มาวางด้านบนปั้ม แล้วไปที่ Off Symbol จากนั้นเลือก Set


ไปที่ icons -> hand2


ไปที่ On Symbol จากนั้นเลือก Set


ไปที่ icons -> auto


ตั้งค่า ON Symbol When เป็น %PUMP_MODE%


จากนั้นทำการ Save As แล้ว New Library ตั้งชื่อว่า MyGenie


ตั้งชื่อไฟล์เป็น MyPump


กลับไปที่หน้า MyPage ไปที่แถบเครื่องมือแล้วเลือก Paste Genie


ไปที่ Library mygenie แล้วเลือก MyPump


ตั้งค่า Genie ตามรูป ในส่วน PUMP_TITLE ให้ใส่เครื่องหมาย ""


จากนั้นจัดวางตำแหน่งตามความเหมาะสม


Save -> Compile -> Run จะเห็นได้ว่าสามารถควบคุมปั้มจาก Genie ได้เหมือนใช้ปุ่มควบคุม


รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถรับชมได้ที่วิดีโอด้านล่างครับ


ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 1 - แนะนำให้รู้จัก SCADA