สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 17 - Equipment

ตอนนี้เกี่ยวกับการสร้าง Equipment ซึ่งสะดวกในการสร้างตัวแปรที่มาจากอุปกรณ์ที่ซ้ำๆกัน โดยเริ่มจากไปที่ Citect Project Editor -> Equipment -> Equipment Editor


จากนั้นไปที่ Equipment Type แล้วคลิกขวาที่ชื่อโปรเจคเลือก New Typeระบุชื่อในช่อง Name เป็น Pump


ไปที่ Item แล้วคลิกที่ Add New Item


ตั้งชื่อ Item เป็น Mode แฃ้งตั้งค่าตามภาพ โดยข้อความ {equipment.TAGPREFIX} หรืออื่นๆกมายถึงให้แทนค่าตาม Equipment field นั้นๆ ซึ่งจะระบุตอนท้ายของ Project


ไปที่ Add New Element เลือก Digital Alarm


ตั้งค่า Alarm ตามภาพ


จากนั้น Add New Item -> CMD


ตั้งค่าตามภาพด้านล่าง


แล้ว Add New Item -> SPEED


 ตั้งค่าตามภาพด้านล่าจากนั้นกด Add New Field


เพิ่ม Field Eng Units, Format, Deadband, Historize แล้วระบุค่าดังรูป


จากนั้นไปที่ Add New Element แล้วเลือก Analog Alarm


ระบุข้อมูลตามภาพด้านล่าง


ไปที่ Add New Element จากนั้นเลือก Trend Tag


Add New Field ขึ้นมา 2 Field และเปลี่ยนชื่อ Field ตามภาพจากนั้นระบุข้อมูลตามภาพด้านล่าง


ต่อไปให้ Add New Item สำหรับ Accumulator เริ่มจาก Runtime เพื่อเก็บข้อมูลเวลาการทำงาน


ระบุข้อมูลตามภาพ


ต่อไปสร้าง Item NSTART เพื่อนับจำนวนครั้งที่สตาร์ท


ระบุข้อมูลตามภาพ


จากนั้นสร้าง Item TOTAL เพื่อนับจำนวนสะสม


ระบุข้อมูลตามภาพด้านล่าง


ต่อไปให้ Add Accumualtor


ตั้งชื่อเป็น ACC


ระบุขอ้มูลตามภาพด้านล่าง


จากนั้น Add Item SPC


ไปที่ Add New Element แล้วเลือก SPC Tag


แล้วไปลบ Variable Tag ออก


ระบุข้อมูลลงช่อง SPC Tag ตามภาพ


ต่อไปเป็นการลิงค์ Genie ให้ไปที่แท็บ Genie แล้วเลือก Link Genie และเลือกที่ MyPump2


ตั้งค่า Genie ตามภาพ


จากนั้นไปที่แท็บ Equipment แล้วคลิกขวาที่โปรเจคแล้วเลือก New Equipment


ตั้งชื่อเป็น Building แล้วกด OK


ระบุค่าในส่วนของ Building ตามรูป


จากนั้นคลิกขวาที่ Building และเลือก New Equipment


ระบุค่า Pump1 ตามภาพ


จากนั้นให้เปิดหน้า MyPage ไว้จากนั้นคลิกขวาที่ Pump1 แล้วเลือก Paste Genie on Graphic Page


จะเห็นได้ว่า Genie ถูกวางในหน้าพร้อมกับระบุค่าเรียบร้อย


จากนั้นให้ Save All แล้ว Update Equipment


จะมีหน้าต่างยืนยันขึ้นมาให้กด OK


เมื่อกลับไปดูใน Tag จะมี Tag เพิ่มเข้ามาเป็นช่องสีเทา จากนั้นให้ลบ Tag, Trend ,SPC, Alarm และ Accumulator ที่เป็นของเก่าออกให้หมด 


ไปที่ File -> Pack เพื่อจัดเรียงข้อมูลใหม่


จากนั้นทำการ Compile จะขึ้นหน้าต่าง Warning ดังรูปให้คลิก GoTo


เปลี่ยน BLD_PUMP_001_START เป็น BLD_PUMP_001_NSTART


Save -> Compile -> Run จะเห็นได้ว่ายังสามารถทำงานได้ตามปกติ


ต่อไปจะเป็นการเพิ่ม Tag โดยใช้ Equipment ให้ไปที่ Equipment Editor จากนั้นคลิกขวาที่ Building และเลือก  New Equipment


ระบุในช่อง Name เป็น Pump2 โดยระบุ Type เป็น Pump


ตั้งค่า Pump2 ดังรูป


จากนั้นให้สร้าง Pump3 และระบุข้อมูลตามภาพ


จากนั้นให้ Save All -> Update Equipment


ทำการ Paste Genie on Graphics Page จาก Pump2


ทำการแก้ไข Genie ให้ถูกต้อง


ทำการ Paste Genie on Graphics Page จาก Pump3


ทำการแก้ไข Genie ให้ถูกต้อง


ไปที่ Citect Project Editor -> Pack


Compile -> Run จะเห็นได้ว่า Pump2 และ Pump3 สามารถทำงานได้เหมือน Pump1 ทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องเพิ่ม Tag ใหม่ทุกค่าทำให้สะดวกและสร้างโปรเจคได้อย่างรวดเร็ว


รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถรับได้ที่วิดีโอด้านล่างครับ


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 1 - แนะนำให้รู้จัก SCADA