สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 18 - Report(เบื้องต้น)

ตอนนี้จะเป็นส่วนของการทำ Report เบื้องต้น ให้ไปที่ Citect Project Editor แล้วไปที่ Systems เลือก Device เพื่อรองรับข้อมูลจาก Report


จากนั้นให้ตั้งชื่อ Device ว่า reprotlog โดยระบุ File Name เป็น [Report]:reportlog.txt เลือก No.Files เป็น 10 แล้วตั้งค่า Period เป็น 00:00:30กลับไปที่ System เลือก Report เพื่อสร้างรายงานขึ้นมา


 จากนั้นให้ตั้งชื่อ Rerort ว่า TestReport โดยตั้งค่า Period เป็น 00:00:30 Report Format File เป็น testreport.rtf  เลือก Output Device เป็น reportlog แล้วกดปุ่ม Replace แล้วตามด้วยปุ่ม Edit


สร้างหน้ารายงานขั้นมาโดยถ้าต้องการใส่ Tag จะต้งระบุในรูปแบบ {Tag Name: Format} เช่น {BLD_PUMP_001_SPEED:###.# EU}และไม่สามารถใช้การจัดรูปแบบ เช่น กึ่งกลางได้ ส่วน {DATE()} ใช้แสดงวันที่ปัจจุบัน และ {TImE(1)} ใช้แสดงเวลาปัจจุบัน


ไปที่ Graphic Builder แล้วคลิก New


เลิอก Page เพื่อสร้างหน้าใหม่


เลือก Template เป็น File_RTF


ดับเบิลคลิกในหน้าจอแล้วระบุข้อมูลทั้งสองบรรทัด


Save As -> RTF


Compile -> Run แล้วไปที่ Page List -> RTF จะเห็นรายงานว่ามีข้อมูลเข้ามาในหน้า Report แล้วโดยจะทำการปรับปรุงค่าทุกๆ 30 วินาที


รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถรับได้ที่วิดีโอด้านล่างครับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 1 - แนะนำให้รู้จัก SCADA