สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 19 - Security(เบื้องต้น)

ในตอนนี้จะเป้นการใช้งาน Security แบบเบื้องต้นเพื่อควบคุมสิทธิในการใช้งานฟังก์ชันต่างๆของผู้ใช้แต่ละประเภท เริ่มจากไปที่ Citect Project Editor แล้วไปที่ System เลือก Roles


ใน Starter Project จะสร้าง User Administators ไว้ให้แล้วจากนั้นให้สร้าง Roles Operators ขึ้นมาซึ่งมี Privilege เป็น 1 แสดงว่าสามารถใช้งานฟังก์ชันที่ระบุ Privilege เป็น 1 เช่นกัน


กลับไปที่ System ไปที่ Users เพื่อสร้างผู้ใช้


สร้าง User kernel โดยมี Roles เป็น Administrators


สร้าง User James โดยมี Roles เป็น Operators


ไปที่หน้า MyPage แล้วไปที่ปุ่ม Auto บนแผงควบคุมแล้วไปที่ Input เลือก Insert Function


เลือก MultiSignatureTagWrite เพื่อสร้างปุ่มที่ต้องมีการอนุมัติจากผู้ใช้จึงสามารถทำงานได้


ระบุช่อง Up Command เป็น  MultiSignatureTagWrite("BLD_PUMP_001_MODE", "1", "", "James", "", "", "")


จากนั้น Save -> Complie -> Run แล้วให้กดที่ปุ่ม Auto จะขึ่นข้อความให้ยืนยันการใช้งานให้กดปุ่ม Verify


ระบุ Password ของ User James แล้วกด OK


เมื่อยืนยันเสร็จจะมีหน้าต่างยืนยันอีกทีให้กด Approve


จะมีหน้าต่างแสดงว่าการยืนยันสำเร็จแล้ว


ไปที่ Alarms -> Active Alarms เพื่อดูการแจ้งเตือน ณ ปัจจุบัน


คลิกขวาตรงข้อความ Alarm จะขึ้นคำสั่งให้ Acknowledge และ Disable แต่ไม่สามารถใช้งานได้เพราะ Privilege ไม่ตรงกัน (User Default จะมี Privilege เป็น 0)


ให้ทำการ Login โดยไปที่มุมขวาบนแล้วเลือก Login


Login James พร้อมใส่ Password


เมื่อ Login เสร็จให้กลับที่ Active Alarms แล้วคลิกขวาจะเห็นว่าตอนนี้สามารถ Acknowledge ได้แล้ว 


เมื่อ Acknowledge แล้วตัวอักษรจะเปลี่ยนจากตัวหนาเป็นตัวบาง


จากนั้นให้ Logout เพื่ออกจากระบบ


Login อีกครั้งโดยใช้ User kernel


เมื่อ Login แล้วกลับไปที่ Active Alarms จะเห็นว่าสามารถ Acknowledge และ Disable(ปิดใช้งาน) ได้แล้ว ให้ทำการ Disable Alarm ซัก 2 -3 ค่า


จากนั้นไปที่ Alarms -> Disabled Alarms เพื่อดู Alarm ที่ถูก Disable


เมื่อเข้ามายังหน้า Disable Alarms ให้คลิกขวาที่ Alarm แล้วเลือก Enable เพื่อนำ Alarm กลับไปที่ Active Alarm


รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากวิดีโอด้านล่าง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 1 - แนะนำให้รู้จัก SCADA