สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 6 - Graphic Editor

เริ่มจากไปที่ Graphic Editor -> New


คลิกที่ Page


เลือก my_style_1 เลือก Resolution เป็น HD768 ใช้ Template normal


จะได้หน้าต่างแบบนี้


ไปที่แถบเครื่องมือเลือก Button


แล้วลากมาวางบนหน้าจอแล้วตั้งค่า Appearance -> General ดังนี้


ไปที่แท็บ Input เลือกสัญลักษณ์ไม้คฑาแล้วเลือก Insert Tag


จะเห็นว่าว่างเปล่า เพราะ Citect จะตั้งค่าเริ่มต้นไม่ให้แสดงตัวแปรที่ไม่ใช่ Equipment


กลับไปที่ Citect Project Editor -> Tools -> Options...


นำเครื่องหมายถูกหน้าช่อง Display equipment items when populating tag list ออก


จากนั้นให้กลับไป Insert Tag จะพบวามี Tag มาให้เลือกแล้ว


ไปที่แท็บ Input -> Action เลือก Up -> Up Command ระบุเป็น BLD_PUMP_001_MODE = 0 แล้วกด OK


คลิกเลือกปุ่ม Manual ค้างไว้แล้วกด Ctrl ค้างไว้ แล้วลากออกมาจะเป็นการคัดลอกปุ่มจากนั้นดับเบิลคลิกเข้าไปในปุ่มที่สร้างขึ้นใหม่ แก้ไขรายละเอียดดังนี้


ไปที่แท็บ Input -> Action เลือก Up -> Up Command ระบุเป็น BLD_PUMP_001_MODE = 1 แล้วกด OK


คลิกเลือกปุ่ม Auto ค้างไว้แล้วกด Ctrl ค้างไว้ แล้วลากออกมาจะเป็นการคัดลอกปุ่มจากนั้นดับเบิลคลิกเข้าไปในปุ่มที่สร้างขึ้นใหม่ แก้ไขรายละเอียดดังนี้


ไปที่แท็บ Input -> Action เลือก Up -> Up Command ระบุเป็น Toggle(BLD_PUMP_001_CMD)


ไปที่แท็บ Access ระบุ Tool Tip เป็น Must be in Manaul Mode to turn on and off


ไปที่แท็บ Disabled ระบุช่อง Disable when เป็น BLD_PUMP_001_MODE = 1


ไปที่แถบเครื่องมือเลือก Symbol Set


นำสัญลัหษณ์มาวางในหน้าแล้วเข้าไปแก้ไขรายละเอียด ไปที่ OFF symbol -> Set


ไปที่ lights_round_medium -> grey


ไปที่ ON symbol -> Set


ไปที่ lights_round_medium -> green


ระบุช่อง ON symbol when เป็น BLD_PUMP_001_MODE = 0


สร้าง Symbol set ต่อไประบุช่อง ON symbol when เป็น BLD_PUMP_001_MODE = 0


สร้าง Symbol set ต่อไประบุช่อง ON symbol when เป็น BLD_PUMP_001_CMD แล้วตั้งค่า Disbled เหมือนกับปุ่ม On/Off


จากนั้นคลิกซ้ายแล้วลากครอบปุ่มทั้ง 3 ปุ่ม แล้วไปที่ Arrange -> Align


จัดเรียงาภพตามความเหมาะสม


จัดเรียงจนกระทั่งได้ตำแหน่งดังรูปนี้


ไปที่แถบเครื่องมือเลือก Rectangle


ลากสี่เหลี่ยมครอบปุ่มและหลอดไฟเพื่อเป็นพื้นหลัง จากนั้นตั้งค่า Rectangle Properties


ตั้งค่า 3D Effects


ไปที่ Arrange -> Send to Back


คลิกซ้ายลากคอรบทั้งหมดแล้วคลิกขวาเลือ Group เพื่อรวมภาพเป็นกลุ่มเดียว


ไปที่ File -Save As เพื่อบันทึก


ตั้งชื่อเป็น MyPage แล้วกด OK


รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถรับชมที่วิดีโอด้านล่างนี้ครับ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 1 - แนะนำให้รู้จัก SCADA