สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 7 - Menu Configuration

การสร้าง Menu เริ่มจากไปที่ Citect Project Editor ->Systems -> Menu Configuration


 ตั้งชื่อหน้าเป็น @(MyPage) แล้วระบุ Menu Command เป็น PageDisplay("MyPage") ซึ่งเ็นคำสั่งที่ใช้แสดงผลหน้าที่ระบุไว้ เสร็จแล้วกด Add


ต่อไปตั้งชื่อหน้าว่า @(Startup) แล้วระบุ Menu Command เป็น PageDisplay("Startup")


สามารถดูขั้นตอนตามวิดีโอด้านล่างได้ครับ


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 1 - แนะนำให้รู้จัก SCADA