วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 7 - Menu Configuration

การสร้าง Menu เริ่มจากไปที่ Citect Project Editor ->Systems -> Menu Configuration


 ตั้งชื่อหน้าเป็น @(MyPage) แล้วระบุ Menu Command เป็น PageDisplay("MyPage") ซึ่งเ็นคำสั่งที่ใช้แสดงผลหน้าที่ระบุไว้ เสร็จแล้วกด Add


ต่อไปตั้งชื่อหน้าว่า @(Startup) แล้วระบุ Menu Command เป็น PageDisplay("Startup")


สามารถดูขั้นตอนตามวิดีโอด้านล่างได้ครับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น