บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2017

ประวัติของ PLC

รูปภาพ
PLC หรือ Programmable Logic Controller เป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนสำคัญในระบบการควบคุมทางอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก บทความนี้จะกล่าวถึงว่า PLC มีที่มาอย่างไร