วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ประวัติของ PLC

PLC หรือ Programmable Logic Controller เป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนสำคัญในระบบการควบคุมทางอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก บทความนี้จะกล่าวถึงว่า PLC มีที่มาอย่างไร