บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2016

สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 5 - Variable Tags and Local Variables

รูปภาพ
เริ่มจากคลิกขวาที่ My Projects จากนั้นเลือก New_Project


สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 4 - Starter Project

รูปภาพ
ก่อนเข้าตอนที่ 4 ขอแก้ไขในส่วนตอนที่ 3 ครับ เริ่มจากไปที่ My_Style_Include -> Graphics -> Templates -> my_style_1 -> HD768 -> singlepa(with titlebar)

สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 3 - สัญลักษณ์และเทมเพลต

รูปภาพ
เริ่มจากไปที่ Project Explorer -> View -> Show System Projects


สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 2 - การติดตั้งซอฟต์แวร์

รูปภาพ
เข้าไปที่ https://www.citect.schneider-electric.com/ ถ้ายังไม่มี Username ให้สมัครตามรูป

สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 1 - แนะนำให้รู้จัก SCADA

รูปภาพ
SCADA ย่อมาจากคำว่า (Supervisory Control and Data Acquisition การควบคุมกำกับดูแลและเก็บข้อมูล) ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ในการควบคุมและเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ต่างๆในระบบอุตสาหรรม ซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญ ได้แก่ Control Client ส่วนที่ใช้ในการควบคุมและสั่งการ