บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2017

สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 20 - Tag Quality

รูปภาพ
ตอนนี้จะเป็นส่วนของการใช้งาน Tag Quality เริ่มจากไปที่ Citect Project Editor -> Equipment -> Equipment Editor

สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 19 - Security(เบื้องต้น)

รูปภาพ
ในตอนนี้จะเป้นการใช้งาน Security แบบเบื้องต้นเพื่อควบคุมสิทธิในการใช้งานฟังก์ชันต่างๆของผู้ใช้แต่ละประเภท เริ่มจากไปที่ Citect Project Editor แล้วไปที่ System เลือก Roles

สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 18 - Report(เบื้องต้น)

รูปภาพ
ตอนนี้จะเป็นส่วนของการทำ Report เบื้องต้น ให้ไปที่ Citect Project Editor แล้วไปที่ Systems เลือก Device เพื่อรองรับข้อมูลจาก Report

สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 17 - Equipment

รูปภาพ
ตอนนี้เกี่ยวกับการสร้าง Equipment ซึ่งสะดวกในการสร้างตัวแปรที่มาจากอุปกรณ์ที่ซ้ำๆกัน โดยเริ่มจากไปที่ Citect Project Editor -> Equipment -> Equipment Editor


สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 16 - Super Genies

รูปภาพ
เริ่มจากไปที่ MyPage


สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 15 - Genies

รูปภาพ
เริ่มจากไปที่หน้า MyPage


สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 14 - Accumulator and SPC

รูปภาพ
ตอนนี้จะเป็นการสร้าง Accumualtor และ SPC
Accumulator Accumulator คือ การเก็บค่าสะสมต่างๆ เช่น ชั่วโมงการทำงาน จำนวนการเริ่มต้น ค่าผลรวม เป็นต้น

สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 13 - Alarm และ Trend

รูปภาพ
เริ่มจากไปที่หน้า MyPageสอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 12 - Colors และ Symbol

รูปภาพ
เริ่มจากเปิดหน้า MyPage ขึ้นมา


สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 11 - Animated Symbol และ Pipe

รูปภาพ
เปิดหน้า MyPage แล้วไที่แถบเครื่องมือแล้วเลือก Symbol Set แล้วไปวางในหน้าจอ


สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 10 - Text และ Number

รูปภาพ
เปิดหน้า MyPage จากตอนทีแล้ว จากนั้นไปที่แถบเครื่องมือ แล้วเลือกเครื่องมือ Text ตามภาพ

สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 9 - Level และ Slider

รูปภาพ
เริ่มจากไปที่ Graphic Builder -> File-> Open

สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 8 - Computer Setup Wizard (Express) and Runtime

รูปภาพ
หลังจากที่จัดทำเมนูไปในตอนที่แล้วในตอนนี้ให้ทำการเตรียมไฟล์สำหรับการ Runtime โดยให้ทำการ Compile (คีย์ลัด Alt+F10) ให้เรียบร้อยก่อน แล้วไปที่ Citect Project Editor -> Tools -> Computer Setup Wizard

สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 7 - Menu Configuration

รูปภาพ
การสร้าง Menu เริ่มจากไปที่ Citect Project Editor ->Systems -> Menu Configuration

สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 6 - Graphic Editor

รูปภาพ
เริ่มจากไปที่ Graphic Editor -> New