วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2560

สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 19 - Security(เบื้องต้น)

ในตอนนี้จะเป้นการใช้งาน Security แบบเบื้องต้นเพื่อควบคุมสิทธิในการใช้งานฟังก์ชันต่างๆของผู้ใช้แต่ละประเภท เริ่มจากไปที่ Citect Project Editor แล้วไปที่ System เลือก Roles


สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 18 - Report(เบื้องต้น)

ตอนนี้จะเป็นส่วนของการทำ Report เบื้องต้น ให้ไปที่ Citect Project Editor แล้วไปที่ Systems เลือก Device เพื่อรองรับข้อมูลจาก Report


วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2560

สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 17 - Equipment

ตอนนี้เกี่ยวกับการสร้าง Equipment ซึ่งสะดวกในการสร้างตัวแปรที่มาจากอุปกรณ์ที่ซ้ำๆกัน โดยเริ่มจากไปที่ Citect Project Editor -> Equipment -> Equipment Editor


วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560

สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 14 - Accumulator and SPC

ตอนนี้จะเป็นการสร้าง Accumualtor และ SPC

Accumulator
Accumulator คือ การเก็บค่าสะสมต่างๆ เช่น ชั่วโมงการทำงาน จำนวนการเริ่มต้น ค่าผลรวม เป็นต้น


วันอังคารที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560

สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 8 - Computer Setup Wizard (Express) and Runtime

หลังจากที่จัดทำเมนูไปในตอนที่แล้วในตอนนี้ให้ทำการเตรียมไฟล์สำหรับการ Runtime โดยให้ทำการ Compile (คีย์ลัด Alt+F10) ให้เรียบร้อยก่อน แล้วไปที่ Citect Project Editor -> Tools -> Computer Setup Wizard


สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 7 - Menu Configuration

การสร้าง Menu เริ่มจากไปที่ Citect Project Editor ->Systems -> Menu Configuration


สอนการใช้งาน Vijeo Citect SCADA ตั้งแต่เริ่มต้น ตอนที่ 6 - Graphic Editor

เริ่มจากไปที่ Graphic Editor -> New